logo

Meldingsplicht WWFT

Transacties boven de € 10.000

Vanaf 1 augustus 2018 geldt de regel dat wij transacties (zowel aankoop als verkoop transacties) die het bedrag van € 10.000 te boven gaan, moeten melden bij het FIU. Deze maatregel is bedoeld om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan. Lees hier meer over op de volgende website ...

Het Digitale Opkopers Register (DOR)

Opkopers hebben een registratieplicht die staat omschreven in artikel 437 WvSr. Opkopers zijn wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden, waarin ze moeten bijhouden: a) de datum van verkrijgen van het goed; b) een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed; c) de prijs; d) de naam en het adres van de aanbieder van het goed. In het geval van de handel in koper(legering) tegen contante betaling is ook de vermelding verplicht van het nummer en het type identiteitsbewijs waarmee de aanbieder zich legitimeert.

Gemeenten kunnen daarnaast via de APV opkopers verplichten een verkoopregister bij te houden. In de gemeente Nijmegen bestaat deze verplichting.
De voor opkopers verplichte registratie van ingekochte goederen vond tot voor kort uitsluitend op papier plaats. In 2011 heeft de politie een digitale variant ontwikkeld die het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt genoemd.

 

SM