logo

Wat zegt Warren Buffett over goud

Het mirakel van Omaha, een van de rijkste wereldburgers, kocht in het verleden goud voor zijn investeringsfonds.

Nu heeft Warren Buffett een andere mening.

"gets dug out of the ground in Africa, or someplace. Then we melt it down, dig another hole, bury it again and pay people to stand around guarding it. It has no utility. Anyone watching from Mars would be scratching their head."

In Nederlandse woorden: Het wordt opgegraven in Afrika, of op andere plaatsen. Daarna smelten we het om, we graven een nieuw gat en we betalen mensen om het te bewaken. Het heeft geen nut. Iedereen die vanaf Mars toekijkt zou zijn hoofd krabben.

het mirakel van Omaha over goud

Nieuws 17 augustus 2020

Berkshire Hathaway, de beleggingsmaatschappij van Warren Buffet, heeft haar aandelen in banken en vliegvaartmaatschappijen grotendeels verkocht. Tevens heeft ze een groot belang opgebouwd in Barrick; een van de grootste goudmijnen.
Volgens Buffet was voorheen het beleggen in goud zinloos, want goud genereert geen opbrengsten (no utility). Daarom liet hij zijn vele miljarden dollars op zijn bankrekening staan, in afwachting op een goede belegging.
Buffet kiest nu niet voor een belegging in goud, maar voor een belegging in een goudbedrijf. Dat goudbedrijf maakt meer winst als de goudprijs stijgt. Die winst wordt als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Buffet gelooft dus dat de goudprijs verder stijgt.

 

SM